Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2015

hypnotizeme
hypnotizeme
2812 dc1c 390
Reposted fromoutline outline viakatalama katalama
hypnotizeme
1891 413a 390
Reposted fromrisky risky viasatya satya
hypnotizeme
1089 11d4 390
Reposted fromslodziak slodziak viasatya satya
hypnotizeme
5005 c699 390
Reposted frombeautysuccubus beautysuccubus viakatalama katalama
hypnotizeme
5324 6bb1 390
Reposted fromfoods foods viasatya satya
6801 9ed7 390
hypnotizeme
3742 d740 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawzruszenia wzruszenia
hypnotizeme
Nie przyjaźnię się z wielką ilością osób, wybieram kameralne sytuacje. Nie lubię być samotna, ale lubię być sama.
— Katarzyna Groniec
Reposted fromautunno autunno viawzruszenia wzruszenia
hypnotizeme
7915 6450 390
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viawzruszenia wzruszenia
hypnotizeme
6656 73b5 390
hahahaha, która jeszcze tak ma?:D
hypnotizeme
5769 ef9c 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakatalama katalama
hypnotizeme
3875 5091 390
hypnotizeme
8865 0df4 390
hypnotizeme
hypnotizeme
Nie ma wstydu w wyborze szczęścia.
— A. Camus
hypnotizeme
Do cholery, chłopie! Nie zakochuj się w kobiecie tylko dlatego, że ma ładny tyłek lub niezłą tròjkę do oddychania. Nie zakochuj się tylko dlatego, że ma piękne kształty. Zakochaj sie raczej w zapachu jej skóry, w emocjach, które daje ci jej uśmiech. Zakochaj się raczej w jej uściskach i pieszczotach. Zakochaj sie w jej niedoskonałościach, spraw aby były unikatowe i niepowtarzalne. Uchwyć jej prawdziwą istotę, upij się nią. Nie zwracaj uwagi na zasady, zagłęb się w jej duszę i osiągnij centrum jej serca. Zakochaj się w tym, ponieważ jest to jedyna rzecz, którą będziesz mógł znaleźć zawsze.
— Bob Marley
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viakatalama katalama
hypnotizeme
2157 dbda 390
Reposted fromkaraibski karaibski viakatalama katalama

May 23 2015

hypnotizeme
2789 92f1 390
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viakatalama katalama
hypnotizeme
6118 3e20 390
Reposted fromkatalama katalama
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl